Programowanie w Pythonie (2): Projekt

W poprzednim artykule omówiłem podstawy składni Pythona. Teraz postaramy się wykorzystać tę wiedzę w życiowej sytuacji. Zaczniemy od stworzenia pliku o nazwie napiwek.py, w którym będziemy zapisywać nasz skrypt. Naszym zadaniem będzie stworzenie prostego kalkulatora, obliczającego finalną kwotę, jaka ma się pojawić na rachunku z restauracji.

Posiłek

Spróbujemy zastosować informacje poznane w pierwszej lekcji. Wyobraźmy sobie, że po zjedzeniu smacznego posiłku w restauracji otrzymamy rachunek z takimi informacjami:

  • Koszt posiłku: 44,70 zł,
  • Podatek: 7%,
  • Napiwek: 10%.

Naszym zadaniem będzie policzenie kwoty finalnej z napiwkiem (i oczywiście podatkiem). Zaczniemy od przypisania do zmiennej posilek wartości 44.70. Wpisujemy zatem linijkę skryptu:

1
posilek = 44.70

Podatek

Teraz stwórzmy zmienną dla wartości podatku. Wynosi on 7%. Będziemy musieli podzielić jego wartość przez 100, by dostać odpowiedni ułamek dziesiętny, będący odpowiednikiem opodatkowania.

Stwórzmy teraz zmienną podatek i ustawmy jej wartość na przedstawienie 7% w postaci ułamka dziesiętnego:

1
podatek = 0.07

Napiwek

Zważywszy na to, że zostaliśmy w restauracji dobrze obsłużeni, zostawimy jeszcze napiwek wynoszący 10% procent wartości posiłku (z podatkiem). Zanim jednak zaczniemy obliczać kwotę zapłaty, będziemy musieli utworzyć zmienną napiwek. Ponownie więc musimy podzielić 10 przez 100, by otrzymać przedstawienie wartości napiwku w postaci ułamka dziesiętnego.

1
napiwek = 0.1

Przypisanie w jednej linii

Mamy już potrzebne zmienne z odpowiednimi wartościami. Musimy teraz obliczyć wartość posiłku przy pomocy znanych nam operacji arytmetycznych. W Lekcji 1 widzieliśmy sposób na przypisywanie nowych wartości do zmiennych. W ten sam sposób zmienimy wartość przypisaną do zmiennej posilek na jej wartość wraz z doliczonym podatkiem od tej wartości. Do całości kodu musimy dodać linijkę:

1
posilek = posilek + posilek * podatek

Finalna kwota

Teraz, gdy wartość zmiennej posilek ma już w sobie doliczony podatek, dodajmy do kolejnej linii kodu nową zmienną o nazwie razem, która będzie sumą zmiennej posilek oraz wartości napiwku obliczonego od wartości posiłku.

1
razem = posilek + posilek * napiwek

Jeżeli teraz dodamy jeszcze linijkę

1
print("%.2f" % razem)

Wyjście na ekranie samo będzie zapisywało się z ograniczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Nasz skrypt powinien działać, a jego uruchomienie powinno poskutkować poprawnym wypisanie kwoty, jaką powinniśmy zapłacić. Zachęcam do przetestowania różnych wartości liczbowych, by przekonać się, czy program na pewno wszystko dobrze oblicza.

Autor artykułu: Piotr Szlagor

Nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych i Dwujęzycznych Szkołach im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej. Autor wielu publikacji poświęconych nauce podstaw programowania, w tym "Scratch. Nauka programowania przez zabawę", wydanej drukiem przez wydawnictwo Komputer Świat. Entuzjasta wykorzystywania nowych nowoczesnych narzędzi w czasie lekcji. Prywatnie miłośnik koszykówki i aktywnego wykorzystywania czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.