Programowanie w Pythonie (2): Projekt

W poprzednim artykule omówiłem podstawy składni Pythona. Teraz postaramy się wykorzystać tę wiedzę w życiowej sytuacji. Zaczniemy od stworzenia pliku o nazwie napiwek.py, w którym będziemy zapisywać nasz skrypt. Naszym zadaniem będzie stworzenie prostego kalkulatora, obliczającego finalną kwotę, jaka ma się pojawić na rachunku z restauracji.

Posiłek

Spróbujemy zastosować informacje poznane w pierwszej lekcji. Wyobraźmy sobie, że po zjedzeniu smacznego posiłku w restauracji otrzymamy rachunek z takimi informacjami:

  • Koszt posiłku: 44,70 zł,
  • Podatek: 7%,
  • Napiwek: 10%.

Naszym zadaniem będzie policzenie kwoty finalnej z napiwkiem (i oczywiście podatkiem). Zaczniemy od przypisania do zmiennej posilek wartości 44.70. Wpisujemy zatem linijkę skryptu:

1
posilek = 44.70

Podatek

Teraz stwórzmy zmienną dla wartości podatku. Wynosi on 7%. Będziemy musieli podzielić jego wartość przez 100, by dostać odpowiedni ułamek dziesiętny, będący odpowiednikiem opodatkowania.

Stwórzmy teraz zmienną podatek i ustawmy jej wartość na przedstawienie 7% w postaci ułamka dziesiętnego:

1
podatek = 0.07

Napiwek

Zważywszy na to, że zostaliśmy w restauracji dobrze obsłużeni, zostawimy jeszcze napiwek wynoszący 10% procent wartości posiłku (z podatkiem). Zanim jednak zaczniemy obliczać kwotę zapłaty, będziemy musieli utworzyć zmienną napiwek. Ponownie więc musimy podzielić 10 przez 100, by otrzymać przedstawienie wartości napiwku w postaci ułamka dziesiętnego.

1
napiwek = 0.1

Przypisanie w jednej linii

Mamy już potrzebne zmienne z odpowiednimi wartościami. Musimy teraz obliczyć wartość posiłku przy pomocy znanych nam operacji arytmetycznych. W Lekcji 1 widzieliśmy sposób na przypisywanie nowych wartości do zmiennych. W ten sam sposób zmienimy wartość przypisaną do zmiennej posilek na jej wartość wraz z doliczonym podatkiem od tej wartości. Do całości kodu musimy dodać linijkę:

1
posilek = posilek + posilek * podatek

Finalna kwota

Teraz, gdy wartość zmiennej posilek ma już w sobie doliczony podatek, dodajmy do kolejnej linii kodu nową zmienną o nazwie razem, która będzie sumą zmiennej posilek oraz wartości napiwku obliczonego od wartości posiłku.

1
razem = posilek + posilek * napiwek

Jeżeli teraz dodamy jeszcze linijkę

1
print("%.2f" % razem)

Wyjście na ekranie samo będzie zapisywało się z ograniczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Nasz skrypt powinien działać, a jego uruchomienie powinno poskutkować poprawnym wypisanie kwoty, jaką powinniśmy zapłacić. Zachęcam do przetestowania różnych wartości liczbowych, by przekonać się, czy program na pewno wszystko dobrze oblicza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.