Programowanie w Pythonie(9): Pętla for i słowniki

Jeśli chcemy wykonywać pewne czynności wielokrotnie np. zrobić coś z każdy z elementów z listy, możemy użyć do tego pętli for. Są one jednym z podstawowych elementów każdego języka programistycznego i warto poświęcić im szczególną uwagę. Budowa pętli w Pythonie jest szczególnie ciekawa o tyle, że jej składnia jest bardzo prosta i przejrzysta (jak to Python). Poznamy też słowniki, które mają pewne zalety nad listami.

Przywitajmy pętlę for

Składnia pętli for wygląda następująco:

1
2
for zmienna in zakres:
    #Jakiś kod

Wartość wyrażenia zmienna będzie powoli przypisywana do kolejnych elementów obiektu zakres. Jeśli będzie on miał ich 10, to pętla wykona się dziesięciokrotnie. Kolejne przejścia pętli będziemy nazywali iteracjami.

Przykład: Zobacz jak działa poniższy kod:

1
2
3
liczby = [2,3,5,7,9,11,13]
for x in liczby:
    print(x**2)

Sortowanie i drukowanie

Jeśli nasza lista to pomieszanie z poplątaniem, to możemy ją łatwo posortować, używając metody .sort(). Zobacz, jak zadziała poniższy kod:

1
2
3
4
5
6
liczby = [50,5,2,98,51,8]
kwadraty_liczb = []
liczby.sort()

for x in liczby:
    kwadraty_liczb.append(x**2)

Słowniki

W Pythonie słowniki to twory podobne do list, ale z tą różnicą, że do wartości możemy dochodzić nie po ich indeksie, a po określonym kluczu. Kluczem może być string lub liczba. Słowniki definiujemy w nawiasach klamrowych:

1
telefony = {"Nowak":123456789, "Kowalski":312645879, "Adamczyk":192837465}

Nazwa słownika to telefony. Ma on trzy pary kluczy i wartości. Wartość dla klucza "Nowak" to 123456789.

Przykład: Zobacz jak łatwo wywoływać elementy słownika

1
2
telefony = {"Nowak":123456789, "Kowalski":312645879, "Adamczyk":192837465}
print(telefony["Kowalski"])

Edycja słowników

Tak samo jak listy, słowniki można łatwo modyfikować. Możemy łatwo dodawać nowe klucze i wartości. Robi się to w taki sposób:

1
slownik[nowy_klucz] = wartosc

Ćwiczenie: Do słownika jedzenie = {"bigos":5.99}. Dopisz 4 kolejne potrawy wraz z ich cenami, stosując powyższą metodę. Następnie wydrukuj zawartość słownika na ekran.

Modyfikacja również polega na usuwaniu elementów słownika. Robimy to za pomocą komendy del. Robimy to w następujący sposób:

1
del slownik[klucz]

Ta komenda usunie zarówno klucz jak i wartość do niego przypisaną.

Podsumowanie

Masz do dyspozycji poniższy skrypt:

1
2
3
4
5
inwentarz = {
    "pieniadze": 200,
    "ubranie":["zbroja", "spodnie", "rekawice", "buty"],
    "juki":["miecz", "kusza"]
    }

Dodaj do powyższej listy klucz "jedzenie" i przypisz do niego listę ["truskawka", "malina", "jagoda"].

Posortuj listę znajdującą się pod kluczem "ubranie".

Usuń "miecz" z listy znajdującej się pod kluczem "juki".

Dodaj 50 do wartości pod kluczem "pieniadze".

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.