Programowanie w Pythonie(11): Projekt

Kolej na praktykę. Zajmiemy się dziś sprawami sklepowymi. Czekają na nas dwa projekty, które przećwiczą pracę z listami, słownikami, instrukcjami warunkowymi oraz pętlami for. Ćwiczenia są dość proste, ale zalecam korzystanie z poprzednich lekcji, gdyby coś uległo zapomnieniu. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie(11): Projekt

Programowanie w Pythonie(10): Parę ćwiczeń

Oderwiemy się na chwilę od suchej teorii i postaramy się wykorzystać to, czego się nauczyliśmy w praktyce. Poniżej znajduje się zestaw kilku prostych ćwiczeń, które pomogą lepiej zrozumieć działanie pętli for oraz list, słowników i stringów. Jeśli coś będzie trudne – zachęcam do ponownego odwiedzenia poprzednich artykułów, poszukania informacji w Internecie lub dokumentacji Pythona. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie(10): Parę ćwiczeń

Programowanie w Pythonie(9): Pętla for i słowniki

Jeśli chcemy wykonywać pewne czynności wielokrotnie np. zrobić coś z każdy z elementów z listy, możemy użyć do tego pętli for. Są one jednym z podstawowych elementów każdego języka programistycznego i warto poświęcić im szczególną uwagę. Budowa pętli w Pyhonie jest szczególnie ciekawa o tyle, że jej składnia jest bardzo prosta i przejrzysta (jak to Python). Poznamy też słowniki, które mają pewne zalety nad listami. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie(9): Pętla for i słowniki

Programowanie w Pythonie (7): Projekt

Ostatnio ciężko pracowaliśmy, więc należy się nam wypoczynek. Zaplanujemy sobie wycieczkę do jednego z zamków na dolnym śląsku i obliczymy jej przybliżony koszt. W tym projekcie użyjemy funkcji i instrukcji warunkowych, więc przypomnij sobie wszystkie niezbędne informacje z nimi związane. Zacznij od stworzenia pliku hotele.py i w nim zapisuj swoje postępy. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie (7): Projekt

Programowanie w Pythonie(6): Importowanie modułów

Na jednej z wcześniejszych lekcji używaliśmy polecenia import. Był to przykład importowania modułu. Moduły to osobne bloki kodu zawierające zdefiniowane funkcje, z których można korzystać po zaimportowaniu. Jest to szalenie ważna cecha dla dobrego języka programowania, gdyż pozwala ona po pierwsze nie odkrywać księżyca na nowo, gdy chcemy coś zakodować. Po drugie Python może w łatwy sposób łączyć się np. z Raspberry Pi, czy Arduino dzięki temu, że dokonamy importu określonych modułów i będziemy pracować na zawartych tam funkcjach. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie(6): Importowanie modułów

Programowanie w Pythonie (5): Funkcje

Programując, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której chcielibyśmy wielokrotnie używać pewnego fragmentu kodu. Jedyne co, to zmienialibyśmy wartości, z których korzystałby skrypt. Zamiast przepisywania tego kodu – nauczymy się stosować funkcje. Sprawi to, że nasz kod będzie krótszy oraz łatwiejszy do odczytywania – a to wszystko bez potrzeby przepisywania wielu linijek kodu. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie (5): Funkcje

Programowanie w Pythonie (4): Instrukcje warunkowe

Do tej pory nasze programy były jednotorowe. Mogły dodać do siebie dwie liczby i wypisać wynik działania.  Instrukcje warunkowe będą nam dawały możliwość wybrania rezultatów w zależności od tego, co zajdzie w kodzie podczas przetwarzania programu. Oprócz pętli, które poznamy już niebawem – są one niezbędnym elementem każdego języka programistycznego, a ich zrozumienie teraz będzie kluczowe w dalszej nauce. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie (4): Instrukcje warunkowe

Programowanie w Pythonie (3): Łańcuchy znaków

Programowanie wymaga umiejętności pracy z danymi tekstowymi. Formularze internetowe, zestawy danych sczytywane z różnych czujników i tym podobne trzeba na pewnym etapie obrabiać i umieć przedstawiać je w postaci przystępnej dla zwykłego użytkownika. Dlatego tak ważna jest umiejętność pracy na łańcuchach znaków. W Pythonie jest ona bardzo rozbudowana i dzięki temu ceniona przez specjalistów z wielu dziedzin nauki. W tej lekcji postaramy się wgryźć w ten temat. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie (3): Łańcuchy znaków

Programowanie w Pythonie (2): Projekt

W poprzednim artykule omówiłem podstawy składni Pythona. Teraz postaramy się wykorzystać tę wiedzę w życiowej sytuacji. Zaczniemy od stworzenia pliku o nazwie napiwek.py, w którym będziemy zapisywać nasz skrypt. Naszym zadaniem będzie stworzenie prostego kalkulatora, obliczającego finalną kwotę, jaka ma się pojawić na rachunku z restauracji. Czytaj więcej o Programowanie w Pythonie (2): Projekt